Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763840
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 508/KH-HĐPH ngày 08/02/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
2/18/2021 7:48:37 AM     
Ngày 17/02/2021, Hội đồng phối hợp (HĐPH) phổ biến, giáo dục pháp luật ( PBGDPL) tỉnh Kon Tum có Công văn số 308/CV-HĐPH hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 508/KH-HĐPH ngày 08/02/2021.

Theo đó, HĐPHPBGDPL tỉnh đề nghị thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Hội đồng phối hợp các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và phạm vi quản lý tham mưu, tư vấn thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND cùng cấp thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực, địa bàn được phân công tại Kế hoạch số 508/KH-HĐPH, bám sát nội dung, yêu cầu công tác PBGDPL được xác định trong các văn kiện của Đảng, Luật PBGDPL, các văn bản hướng dẫn liên quan, gắn công tác PBGDPL với việc thực hiện các nhiệm vụ khác của tỉnh trong năm 2021; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp và tính chủ động, tích cực của từng thành viên Hội đồng phối hợp trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp và nhiệm vụ công tác PBGDPL của từng cơ quan, tổ chức.

2. Khi thực hiện thông tin, phổ biến về các lĩnh vực pháp luật, chuyên đề khác nhau cần gắn với việc đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của đối tượng PBGDPL; thông tin tới Nhân dân về cơ chế bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; chú trọng PBGDPL về các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật; thông tin rộng rãi, kịp thời các dự thảo chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách và soạn thảo văn bản; thực hiện PBGDPL bằng tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài phù hợp với đối tượng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL và các ứng dụng trên thiết bị di động; đồng thời tổ chức đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp...

3. Tiếp tục thực hiện và xây dựng triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL năm 2021 bảo đảm trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021, các Đề án và Chương trình phối hợp về PBGDPL; phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh; Hội đồng phối hợp các huyện, thành phố trong quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện tại Kế hoạch số 508/KH-HĐPH./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum
Icon  UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm và chúc tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại xã kết nghĩa Ngọc Linh.
Icon  Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, các quy định liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử.
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Icon  Tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón tết Nguyên đán 2021.
Icon  Ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
Icon  Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịchCOVID-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC