Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532099
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021
2/22/2021 2:16:30 PM     
Triển khai Văn bản số 243/BTP-BTNN ngày 27/01/ 2021 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021; ngày 22/02/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 617/UBND-NC để chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tiếp tục quán triệt nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 thường xuyên cho đội ngũ công chức nhằm mục tiêu phòng ngừa phát sinh sai phạm trong thi hành công vụ; nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với đội ngũ công chức.

- Khẩn trương giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo chỉ đạo tại khoản 15 Điều 2 Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII (nếu có).

2. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp:

- Thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cá nhân, tổ chức phù hợp với từng đối tượng, tình hình của địa phương; căn cứ tình hình thực tế, tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường Nhà nước.

- Tham mưu, đề xuất giải pháp để bảo đảm thực hiện hiệu quả việc phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trong phạm vi quản lý của mình.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan Nhà nước có liên quan thực hiện các quy định về phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước nhất là quy định về gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước; lập và thường xuyên cập nhật danh mục vụ việc yêu cầu bồi thường theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Triển khai các hoạt động nhằm nắm bắt, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết yêu cầu bồi thường trong phạm vi địa phương mình quản lý để chuẩn bị phục vụ cho công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

- Thực hiện kiểm tra công tác bồi thường Nhà nước, nhất là đối với việc giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (có thể lồng ghép trong các cuộc kiểm tra hoạt động tư pháp).

3. Đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

-  Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Tư pháp trong việc thực hiện công tác bồi thường Nhà nước tại địa phương.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đặc biệt là các quy định về điều kiện thụ lý vụ việc yêu cầu bồi thường; xác định thiệt hại được bồi thường; án phí, lệ phí và các loại phí khác đối với nội dung yêu cầu bồi thường …

- Thực hiện quy định về trách nhiệm gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả đến Sở Tư pháp theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Điều 12 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo gửi hoặc gửi các bản án đã có hiệu lực pháp luật sau đây cho Sở Tư pháp: Bản án dân sự giải quyết tranh chấp về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; bản án hành chính có nội dung chấp nhận yêu cầu khởi kiện và các bản án hình sự xét xử người thi hành công vụ có nội dung tuyên người thi hành công vụ có tội, đồng thời có nội dung giải quyết yêu cầu bồi thường.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý các vụ việc khó khăn vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền (thông qua Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu)./.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vắc-xin Covid-19 trong nước
Icon  Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ
Icon  Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Icon  Chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo việc cách ly tập trung 14 ngày
Icon  Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021.
Icon  Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ
Icon  Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 508/KH-HĐPH ngày 08/02/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
Icon  Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum
Icon  UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm và chúc tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại xã kết nghĩa Ngọc Linh.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC