Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532112
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 128-TB/TU ngày 18/02/2021.
2/22/2021 2:37:25 PM     
Thực hiện Thông báo số 128-TB/TU ngày 18 tháng 02 năm 2021 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 17 tháng 02 năm 2021; ngày 22/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 613/UBND-KTTH để chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bị động, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thông điệp 5K (Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế); tăng cường lực lượng tại các chốt để kiểm soát chặt chẽ người đi về từ vùng có dịch; triển khai nghiêm công tác truy vết, điều tra dịch tễ và cách ly theo quy định; kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, trước mắt là trường hợp F1 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum (theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 584/UBND-KGVX ngày 17 tháng 02 năm 2021 về việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19), đồng thời thông tin rộng rãi kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay trong những ngày đầu năm mới.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động; trong đó, chuẩn bị đầy đủ giống và các điều kiện cần thiết để phấn đấu trồng 5 triệu cây phân tán trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 (Hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2021).

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021
Icon  Đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vắc-xin Covid-19 trong nước
Icon  Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ
Icon  Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Icon  Chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo việc cách ly tập trung 14 ngày
Icon  Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021.
Icon  Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ
Icon  Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 508/KH-HĐPH ngày 08/02/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
Icon  Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum
Icon  UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC