Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532233
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19” trong trường học
2/23/2021 9:49:49 AM     
Ngày 22/02/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 624/UBND-KGVX về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID - 19" trong trường học.

Theo đó, triển khai Văn bản số 614/BGDĐT-GDTC ngày 19/02/ 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19” trong trường học, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn cài đặt ứng dụng “An toàn COVID-19” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 614/BGDĐT-GDTC ngày 19/02/ 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh theo quy định.

2. UBND các huyện, thành phố phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai nghiêm túc ứng dụng “An toàn COVID-19” trong các trường học thuộc phạm vi quản lý; tăng cường tuyên truyền chỉ đạo triển khai ứng dụng “An toàn COVID-19” gắn với trách nhiệm của các trường học trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh - truyền hình địa phương./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
Icon  Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 128-TB/TU ngày 18/02/2021.
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021
Icon  Đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vắc-xin Covid-19 trong nước
Icon  Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ
Icon  Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Icon  Chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo việc cách ly tập trung 14 ngày
Icon  Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021.
Icon  Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ
Icon  Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 508/KH-HĐPH ngày 08/02/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC