Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764131
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
55 dịch vụ công trực tuyến cần sớm cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021
3/24/2021 7:44:11 AM     
Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 406/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Cụ thể, phê duyệt Danh mục 55 dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 bao gồm: Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong thực hiện dịch vụ công ích về cung cấp điện; Đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam; Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất…

Bên cạnh đó, ngoài những dịch vụ công được phê duyệt tại Danh mục, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021 đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Quỳnh Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Các sự kiện lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, hoạt động có tập trung đông người tại nơi công cộng được phép tổ chức
Icon  Tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Icon  Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
Icon  Tiêu chí bến xe khách dưới loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Icon  09 nhóm đối tượng trì hoãn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZenaca
Icon  Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Icon  Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021
Icon  Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tiếp dân
Icon  Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC