Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4176863
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Đề nghị báo cáo tổng kết 10 năm Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ
4/8/2021 2:44:00 PM     

Ngày 01/4/2021,Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Phiếu báo số 844/PB-NC, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế theo Quyết định số 497/QĐ-BTP ngày 29/3/2021 và Công văn số 902/BTP-VĐCXDPL ngày 29/3/2021 của Bộ Tư pháp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các sở, ngành và các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiến hành tổng kết, báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình theo Đề cương, phụ lục kèm theo.

Báo cáo tổng kết của quý cơ quan, đơn vị đề nghị hoàn thành và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 13/4/2021 để tổng hợp chung, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các bước tiếp theo (các cơ quan, đơn vị có thể gửi trước bản điện tử vào hộp thư: vanbanphapquystp@gmail.com).

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị trao đổi qua số điện thoại: 02603.863.625./.

File đính kèm:................................................................

Đề cương báo cáo.

Các phụ lục.

BBT  
Bài viết trước:
Icon  BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Icon  Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2020
Icon  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
Icon  Đề nghị báo cáo thống kê về tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế
Icon  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
Icon  Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" năm 2020
Icon  Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (có sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
Icon  Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020
Icon  Xin ý kiến đối với Dự thảo Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2020
Icon  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2021
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC