Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764240
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
4/27/2021 10:24:26 AM     
Ngày 20/4/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1267/KH-UBND phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Mục đích của đợt thi đua nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, vận động cử tri đi bầu với tỷ lệ cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được bầu và để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch. 

Nội dung thi đua bao gồm:

- Các sở, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các địa phương tổ chức phát động các đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

Tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, phong phú, hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công tác bầu cử.

Tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất, kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Khẩu hiệu thi đua: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Thời gian thi đua: Từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 30/10/2020 về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử theo quy định.

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch cụ thể và phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả; đồng thời, chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với dịch bệnh Covid-19 ở những địa điểm tổ chức bầu cử; tổ chức xem xét, đề xuất khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, công bằng và kịp thời.

 Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở, nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, vì sức khỏe mỗi người, vì lợi ích quốc gia
Icon  Tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tập trung chỉ đạo có hiệu quả và chất lượng đối với công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường chủ động phòng, chống dịch COVID-19 khu vực biên giới
Icon  Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Icon  Hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021
Icon  Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
Icon  Trợ giúp pháp lý hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam và Ngày Quốc tế người khuyết tật
Icon  Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2021
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC