Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532100
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Đề án Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp...giai đoạn 2018 - 2021.
4/28/2021 4:13:17 PM     
Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1325/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Mục đích của kế hoạch là tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thể được giao nhiệm vụ thực hiện công tác PBGDPL; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong công tác PBGDPL cho các đối tượng của Đề án; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện Đề án.

Nội dung của kế hoạch gồm: Xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án năm 2021; Kiểm tra, đánh giá, kết quả thực hiện Đề án; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến công tác PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án; Tăng cường đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về PBGDPL cho các đối tượng của Đề án; Cấp phát tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ PBGDPL phục vụ cho công tác tuyên truyền, PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án; PBGDPL cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án bằng nhiều hình thức; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác PBGDPL; Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả; Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong PBGDPL cho các đối tượng của Đề án./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Icon  Chủ động phối hợp, cập nhật tình hình dịch bệnh, rà soát và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch trong phạm vi cơ quan, đơn vị.
Icon  Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
Icon  Sở Tư pháp trao quyết định nghỉ hưu cho công chức.
Icon  Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Icon  Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, vì sức khỏe mỗi người, vì lợi ích quốc gia
Icon  Tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tập trung chỉ đạo có hiệu quả và chất lượng đối với công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường chủ động phòng, chống dịch COVID-19 khu vực biên giới
Icon  Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC