banner
Thứ 5, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030
7-12-2018

Ngày 29/11/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 7130/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030 với mục tiêu là tiến tới loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con vào năm 2030.

Mục tiêu cụ thể là rà soát, bổ sung và xây dựng mới chính sách, pháp luật, hướng dẫn, quy trình chuyên môn, cơ chế phối hợp giữa các chương trình/đơn vị tiến tới loại trừ 3 bệnh.

Bên cạnh đó, bảo đảm người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em được tiếp cận các dịch vụ, can thiệp loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con một cách liên tục và có chất lượng với các chỉ tiêu cụ thể như: Giảm còn ≤ 50 ca nhiễm mới HIV ở trẻ sơ sinh trên 100.000 trẻ sơ sinh sống; khống chế tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con dưới 5% ở trẻ bú mẹ hoặc dưới 2% ở trẻ không bú mẹ; giảm còn ≤ 50 ca giang mai bẩm sinh trên 100.000 trẻ sơ sinh sống... Đồng thời, tăng cường nhận thức của các đối tượng can thiệp về phòng lây truyền ba bệnh từ mẹ sang con và xây dựng mạng lưới triển khai và cơ chế theo dõi, đánh giá hiệu quả can thiệp.

Các giải pháp chính bao gồm: Giải pháp về chính sách và vận động xã hội; giải pháp về thông tin, giáo dục và truyền thông; giải pháp về bảo đảm tài chính cho việc loại trừ 3 bệnh; giải pháp về chuyên môn kỹ thuật; giải pháp về nâng cao năng lực báo cáo thống kê, giám sát, theo dõi và đánh giá.

Tại cấp trung ương: Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) chịu trách nhiệm thu thập và chia sẻ thông tin, điều phối hoạt động giữa các ngành, đơn vị, chương trình/ dự án, các tổ chức trong và ngoài nước tham gia vào công tác dự phòng và kiểm soát ba bệnh nhằm tăng cường phối hợp hiệu quả và tránh trùng lặp.

Tại cấp tỉnh, thành phố: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, thành phố hoặc đơn vị tương đương là đầu mối, có trách nhiệm tham mưu cho Sở Y tế xây dựng kế hoạch hoạt động về dự phòng và kiểm soát 3 bệnh hang năm của địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời điều phối hoạt động giữa các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dự phòng và kiểm soát ba bệnh trên địa bàn tỉnh, thành phố nhằm tang cường hiệu quả phối hợp./.

Quỳnh Nhi
Số lượt xem:8479

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
5397518 Tổng số người truy cập: 4800 Số người online:
TNC Phát triển: