Đăng nhập
Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4197117
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Rà soát, đảm bảo các nguồn lực và cơ sở vật chất để có thể sẵn sàng khởi động lại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn ngay khi cần thiết
5/7/2021 9:13:10 AM     
Đó là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1428/UBND-KGVX ngày 06/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu:

 1. BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan:

 Thực hiện điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

 Rà soát, đảm bảo các nguồn lực và cơ sở vật chất để có thể sẵn sàng khởi động lại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn ngay khi cần thiết; đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung hiện đang hoạt động nhằm giám sát chặt chẽ người được cách ly.

 Yêu cầu, hướng dẫn người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải cam kết và thực hiện các nội dung theo quy định và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp tổ chức bàn giao người hoàn thành cách ly về địa phương, nơi lưu trú theo quy định. Nghiêm túc chấn chỉnh các nội dung chưa đảm bảo theo quy định về công tác tổ chức bàn giao, đưa đón và tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú.

 2. Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan: Rà soát, đảm bảo sẵn sàng nguồn lực và cơ sở vật chất để có thể khởi động lại các Chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn ngay khi cần thiết.

 3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện việc khảo sát, kết nối các camera giám sát ở các khu cách ly về hệ thống giám sát tập trung để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 4. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan quản lý, giám sát việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú của người sau cách ly tập trung. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.

 5. UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà và nơi công cộng. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

 6. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung, quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia; rà soát toàn bộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục các hạn chế, thiếu sót. Tiếp nhận thông tin về các trường hợp vi phạm tại các cơ sở cách ly tập trung để nhắc nhở và xử lý kịp thời theo quy định. Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai tổ chức tiêm chủng sau khi được phân bổ vắc xin đợt tiếp theo đảm bảo tiến độ, an toàn theo quy định. Đồng thời, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích, xem xét xử lý các cơ quan, cá nhân vi phạm quy định về cách ly tập trung./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR
Icon  Điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19
Icon  Không tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết
Icon  Cam kết không ra khỏi nhà sau khi hoàn thành cách ly tập trung
Icon  Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025
Icon  Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý hoạt động tổ chức đưa người nhập cảnh Việt Nam
Icon  Nguyên tắc sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Icon  Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC