Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764156
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Triển khai thực hiện cải thiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật thuộc Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo”
6/23/2021 8:26:47 AM     
Ngày 22/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2081/UBND-NC về việc triển khai thực hiện cải thiện “Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật thuộc Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo” (Chỉ số GII).

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của ngành và địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật do các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không đảm bảo chất lượng văn bản và để xảy ra tình trạng nợ ban hành văn bản; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo các Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn vướng mắc, các trường hợp vượt thẩm quyền chỉ đạo và đề xuất giải pháp để tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đó.

- Tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục rà soát, bảo đảm về nhân sự và kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức là công tác xây dựng pháp luật nhằm đáp ứng các yêu cầu công việc; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chất lượng các quy định pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 đảm bảo theo các quy định hiện hành.

2. Về thực hiện chế độ báo cáo và tổ chức thực hiện

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo định kỳ báo cáo 06 tháng và báo cáo năm về Sở Tư pháp. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc, các đơn vị chủ động phối hợp Sở Tư pháp để được hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

- Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về nội dung trên: báo cáo 06 tháng và báo cáo năm; đồng thời, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai nội dung và tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền nhằm kịp thời chỉ đạo xử lý đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành./.

Hoa Huệ  
Bài viết trước:
Icon  Các đối tượng được điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng
Icon  Tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đi và đến thành phố Đà Nẵng
Icon  Bộ Tư pháp phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Icon  Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021
Icon  Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Icon  Kon Tum triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Icon  Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Icon  Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC