Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532237
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo đảm bảo ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh
6/29/2021 2:28:20 PM     
Thực hiện Công văn số 941/VPCP-NC ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác Công an 15 năm thực hiện Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết tình trạng dân di cư tự do và theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 1535/TTr-CAT-PC06 ngày 10 tháng 6 năm 2021; Ngày 29/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2196/UBND-NC chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, quy định của pháp luật liên quan và các giải pháp bố trí, ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về bố trí dân di cư tự do để đồng bào biết, thực hiện; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đã di cư tự do có nơi cư trú hợp pháp, sinh kế bền vững, có đất sản xuất và được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Công an tỉnh:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn việc đăng ký thường trú, tạm trú cho các hộ dân di cư tự do đảm bảo điều kiện, thủ tục theo quy định; chỉ đạo, kiểm tra công tác đăng ký, quản lý cư trú đối với người dân di cư tự do và đẩy nhanh tiến độ đăng ký thường trú, cấp Căn cước công dân cho các hộ dân di cư tự do theo đúng quy định phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân cư, đặc biệt đối với dân di cư tự do trên địa bàn các huyện khu vực biên giới.

- Chỉ đạo các lực lương chức năng tăng cường công tác năm tình hình, địa bàn ở cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phần tử lợi dụng kích động và lôi kéo đồng bào di cư tự do để tập hợp lực lượng, lấn chiếm đất đai trái pháp luật góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn để người dân an tâm phát triển sản xuất và cải thiện đời sống tại quê hương, ổn định dân cư tại chỗ không để người dân rời khỏi địa phương đến nơi ở mới; tăng cường công tác quản lý dân cư, kịp thời phát hiện các trường hợp dân di cư tự do nhằm trao đổi thông tin với địa phương nơi họ đến để chủ động trong công tác quản lý, bố trí dân cư phù hợp.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do trên địa bàn để di dời, bố trí các hộ dân vào các điểm dân cư theo quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư đã được phê duyệt, ưu tiên bổ trí dân cư theo hình thức xen ghép nhằm giảm áp lực trong việc bố trí kinh phí và khó khăn về quỹ đất; lồng ghép Chương trình bố trí dân cư với các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, sản xuất lâu dài cho người dân di cư tự do.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình an ninh trật tự, biến động dân cư trên địa bàn để phát hiện những hộ gia đình, cá nhân di cư tự do để tuyên truyền, vận động và thuyết phục người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ổn định dân di cư tự do; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phát sinh trên địa bàn.

- Làm tốt công tác nắm tình hình về tôn giáo, tín ngưỡng và việc thực hiện chính sách tôn giáo trên địa bàn; khuyến khích các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội và đấu tranh, ngăn chặn những hoạt động lợi dụng tôn giáo để lôi kéo kích động người dân di cư tự do, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Kon Tum đi Quảng Ngãi và ngược lại kể từ 00 giờ 00 ngày 29/6/2021
Icon  Triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Icon  Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng tránh tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở tiêm chủng
Icon  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 21/6/2021
Icon  Đối tượng thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum
Icon  Cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch
Icon  Khẩn trương nghiên cứu, xem xét việc tiêm vắc-xin phòng, chống Covid-19 cho trẻ em
Icon  Triển khai thực hiện cải thiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật thuộc Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo”
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC