Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4531995
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc
6/30/2021 9:31:10 AM     
Ngày 28/6/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 2175/KH-UBND triển khai Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định rõ nội dung công việc và lộ trình thực hiện phù hợp trong việc tăng cường hiệu quả triển khai các quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc (Công ước ICCPR)Từ đó, góp phần nâng cao sự hưởng thụ của người dân về các quyền dân sự và chính trị phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội; bảo đảm các yêu cầu đối ngoại, đối nội, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương; tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả toàn diện và đồng bộ.

Kế hoạch đề ra các nội dung cần triển khai đối với các nhiệm vụ: Tiếp tục nội luật hóa và hoàn thiện khuôn khổ pháp luật nhằm thực hiện Công ước ICCPR; Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về quyền dân sự và chính trị; Tiếp tục thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, triển khai nhiệm vụ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Quyết định 1252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khi có yêu cầu.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý, có trách nhiệm chủ động ban hành Kế hoạch, văn bản triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả (có thể lồng ghép nhiệm vụ vào các Kế hoạch, Đề án, chiến lược quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia về quyền con người, quyền công dân khác)./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo đảm bảo ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh
Icon  Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Kon Tum đi Quảng Ngãi và ngược lại kể từ 00 giờ 00 ngày 29/6/2021
Icon  Triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Icon  Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng tránh tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở tiêm chủng
Icon  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 21/6/2021
Icon  Đối tượng thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum
Icon  Cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch
Icon  Khẩn trương nghiên cứu, xem xét việc tiêm vắc-xin phòng, chống Covid-19 cho trẻ em
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC