Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4531998
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
6/30/2021 9:34:41 AM     
Ngày 28/6/2021, UBND tỉnh Kon Tum có Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quy chế kèm theo Quyết định gồm 03 chương, 21 Điều; Quy định nguyên tắc, hình thức và nội dung phối hợp liên ngành giữa các cơ quan có liên quan trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ngành: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ sở nuôi dưỡng; các cơ quan có liên quan trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Công tác phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo các nguyên tắc: Tuân thủ quy định của pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi mà Việt Nam là thành viên; Không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan; Chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời.

Hoạt động phối hợp được thực qua các hình thức: Trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; tổ chức họp liên ngành; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành; các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định quy định cụ thể nội dung phối hợp như: Phối hợp trong việc lập Biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi; phối hợp trong việc rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi; phối hợp trong việc xác minh hồ sơ của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi nước ngoài; phối hợp trong việc lấy ý kiến cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài đối với trẻ em bị bỏ rơi; phối hợp trong việc xác nhận trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi nước ngoài; phối hợp trong việc giới thiệu trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi người nước ngoài; phối hợp trong việc quản lý, sử dụng chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài và đảm bảo kinh phí cho công tác giải quyết việc nuôi con nuôi.

UBND tỉnh giao các cơ quan, tổ chức theo trách nhiệm được phân công, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan; những nội dung quản lý nhà nước về nuôi con nuôi không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo các quy định hiện hành. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong văn bản này bị thay đổi hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện các nội dung tương ứng theo các văn bản đó.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2021 và thay thế Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Sửa đổi thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Icon  Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo đảm bảo ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh
Icon  Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Kon Tum đi Quảng Ngãi và ngược lại kể từ 00 giờ 00 ngày 29/6/2021
Icon  Triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Icon  Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng tránh tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở tiêm chủng
Icon  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 21/6/2021
Icon  Đối tượng thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC