Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4772049
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tuyên truyền về triển khai khảo sát bộ chỉ số DDCI năm 2021
7/9/2021 9:18:17 AM     
Thực hiện Kế hoạch số 1823/KH-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum đã triển khai phát phiếu khảo sát đến từng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh (gọi tắt là Doanh nghiệp), tổng hợp phiếu khảo sát gửi cho VCCI Chi nhánh Đà Nẵng. Thời gian triển khai từ tháng 7 đến hết tháng 8/2021.

Phiếu khảo sát này cung cấp các thông tin cần thiết để xây dựng Báo cáo Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum năm 2021 (DDCI). Mục tiêu tổng thể của DDCI là thúc đẩy cải thiện chất lượng quản trị, điều hành kinh tế của các sở, ngành, huyện, thành phố của tỉnh, tạo động lực cải cách liên tục và đồng bộ giữa các ngành, các cấp nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch tại địa phương.

Theo đó, để công tác khảo sát, lấy ý kiến Doanh nghiệp đạt được kết quả cao, rất cần các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác truyền thông một cách đồng bộ để các đối tượng được khảo sát hiểu được ý nghĩa và tầm quan của công tác khảo sát. Đề nghị các đơn vị quan tâm điền và gửi phiếu khảo sát DDCI tỉnh Kon Tum năm 2021.

Hiện tại, công tác khảo sát đang triển khai đưa phiếu khảo sát đến các doanh nghiệp qua các hình thức:

+ Trực tuyến tại địa chỉ: http://ipckontum.gov.vn/xuc-tien-dau-tu/khao-sat-danh-gia-chat-luong-nang-luc-dieu-hanh-cac-so,-ban-nganh-va-dia-phuong-cua-tinh-Kon-Tum-nam-2021-DDCI-3393

+ Phiếu khảo sát sẽ được nhân viên Bưu điện gửi trực tiếp đến Doanh nghiệp. Doanh nghiệp điền và gửi lại phiếu khảo sát tại bưu điện.

+ Trung tâm sẽ cử cán bộ đến trực tiếp tại các Doanh nghiệp để phát, thu, niêm phong phiếu khảo sát sau khi doanh nghiệp điền vào phiếu.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Icon  Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Icon  Công tác tiếp nhận đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương
Icon  Thủ tướng ra Công điện trước tình hình dịch bệnh rất phức tạp ở Thành phố Hồ Chí Minh
Icon  Giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư
Icon  Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Icon  Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021)
Icon  Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  12 nội dung hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Icon  Triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 250-TB/TU ngày 25/6/2021
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC