Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764209
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7/12/2021 8:51:43 AM     
Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh Kon Tum ký Quyết định số 609/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tại Quyết định này nêu rõ, kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính hằng năm là cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị. Đối với cơ quan, đơn vị xếp loại Trung bình trở xuống hoặc hạ hai bậc xếp loại so với năm trước liền kề thì tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó không được xét thi đua, khen thưởng toàn diện trong năm đánh giá.

Theo đó, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, gồm: 1- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; 2- Xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; 3- Cải cách thủ tục hành chính; 4- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 5- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 6- Cải cách tài chính công; 7- Hiện đại hóa nền hành chính; 8- Việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chỉ số cải cách hành chính được tính theo công thức:  Tổng điểm đạt được/Tổng điểm tối đa x 100% - trong đó: Tổng điểm tối đa là tổng điểm tối đa của các tiêu chí/tiêu chí thành phần được đánh giá (đối với một số đơn vị, tổng điểm tối đa có thể không phải 100 điểm do không tính các tiêu chí/tiêu chí thành phần không được đánh giá); Tổng điểm đạt được là tổng điểm đạt được của từng tiêu chí/tiêu chí thành phần sau khi được Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh thẩm định hoặc kiểm tra thực tế.

Căn cứ kết quả chỉ số xếp loại 5 mức như sau: Loại Xuất sắc: Chỉ số đạt từ 90 đến 100; Loại Tốt: Chỉ số đạt từ 80 đến dưới 90; Loại Khá: Chỉ số đạt từ 65 đến dưới 80; Loại Trung bình: Chỉ số đạt từ 50 đến dưới 65; Loại Yếu: Chỉ số đạt được dưới 50.

Ngoài ra, Quyết định này cũng quy định đối với Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các huyện, thành phố theo lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần cụ thể.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBNDn tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Quỳnh Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người từ vùng dịch về địa bàn tỉnh
Icon  Tuyên truyền về triển khai khảo sát bộ chỉ số DDCI năm 2021
Icon  Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Icon  Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Icon  Công tác tiếp nhận đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương
Icon  Thủ tướng ra Công điện trước tình hình dịch bệnh rất phức tạp ở Thành phố Hồ Chí Minh
Icon  Giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư
Icon  Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Icon  Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021)
Icon  Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC