Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764235
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
7/13/2021 2:59:24 PM     
Ngày 12/7/2021, Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1140/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

Tại Kế hoạch nêu rõ, đối tượng thực hiện tổng kết là các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Mốc thời gian tổng kết là thông tin, số liệu thống kê để phục vụ tổng kết tính từ ngày 01/6/2017 đến ngày 01/6/2021.

Hình thức tổng kết cụ thể: Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của mình để tổ chức tổng kết và gửi báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 30/7/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung tổng kết bao gồm: 1- Đối với kết quả thực hiện Chương trình: Đánh giá những kết quả đạt được trong 05 năm thực hiện Chương trình, trong đó nhấn mạnh các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; Xác định những tồn tại, hạn chế trong tổ chức triển khai Chương trình, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai Chương trình; Xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới; 2- Đối với kết quả thực hiện các Đề án trong Chương trình: Thực hiện theo hướng dẫn riêng của các cơ quan chủ trì Đề án.

Nhiệm vụ thực hiện cụ thể: Ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình, các văn bản hướng dẫn; Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình (lồng ghép với các đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương); Tổng kết thực hiện Chương trình; xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình; Tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả tổng kết Chương trình và các Đề án trong Chương trình; Tổ chức tổng kết Chương trình bằng hình thức phù hợp; Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tại bộ, ngành, địa phương; Xây dựng dự thảo Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Quỳnh Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Tăng thời gian cách ly y tế lên 14 ngày đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về các địa phương
Icon  Ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người từ vùng dịch về địa bàn tỉnh
Icon  Tuyên truyền về triển khai khảo sát bộ chỉ số DDCI năm 2021
Icon  Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Icon  Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Icon  Công tác tiếp nhận đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương
Icon  Thủ tướng ra Công điện trước tình hình dịch bệnh rất phức tạp ở Thành phố Hồ Chí Minh
Icon  Giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư
Icon  Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC