Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4531958
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Không yêu cầu công dân phải cung cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân trong tất cả các giao dịch trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh từ ngày 19 tháng 7 năm 2021
7/14/2021 10:31:48 AM     
Đó là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 2389/UBND-TTHCC ngày 14/7/2021 về việc sử dụng mã QR code trên thẻ CCCD để kiểm tra thông tin công dân trong các hoạt động giao dịch.

Theo đó, để thực hiện Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD; Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân (CCCD); xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 1823/CAT-PC06 ngày 05 tháng 7 năm 2021 về việc sử dụng mã QR code trên thẻ Căn cước công dân để kiểm tra thông tin công dân trong các hoạt động giao dịch.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các hoạt động giao dịch, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc quét mã QR code để kiểm tra thông tin về số Căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân của công dân, không yêu cầu công dân phải cung cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân trong tất cả các giao dịch trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh từ ngày 19 tháng 7 năm 2021.

2. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Kon Tum chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dựng quét mã QR code để kiểm tra thông tin về số Căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân của công dân trong các giao dịch với công dân.

3. Viễn thông Kon Tum: bổ sung thêm tính năng quét mã QR code của Căn cước công dân bằng máy đọc QR code trực tiếp trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để kiểm tra thông tin về số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân. Hoàn thành trước ngày 18 tháng 7 năm 2021.

4. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương./.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Đảm bảo không để sót, lọt các trường hợp thuộc diện phải cách ly theo quy định vào địa bàn tỉnh
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
Icon  Tăng thời gian cách ly y tế lên 14 ngày đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về các địa phương
Icon  Ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người từ vùng dịch về địa bàn tỉnh
Icon  Tuyên truyền về triển khai khảo sát bộ chỉ số DDCI năm 2021
Icon  Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Icon  Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Icon  Công tác tiếp nhận đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC