Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532195
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7/15/2021 2:17:57 PM     

Tăng cường tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực


Trin khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh


Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính


Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi họp đánh giá kết quả các chỉ số: PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX của tỉnh năm 2021 và chỉ số DDCI đối với các sở, ban, ngành và địa phương năm 2021


UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX  trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022


Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Phê duyệt Phương án và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh


Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022


Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022


Kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức có các hành vi chậm trễ, tiêu cực, tự yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định pháp luật gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính


Bổ sung nhiệm vụ cho công chức làm việc tại Bộ phận một cửa


Xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021


Kế hoạch công tác Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2030


Phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4


Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030


Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính


Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030


Clip: Tỉnh Kon Tum tiếp nhận, trả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích


Clip: Người dân Kon Tum có thể tra cứu thủ tục hành chính qua ứng dụng Zalo


Ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Tập trung chỉ đạo có hiệu quả và chất lượng đối với công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh


55 dịch vụ công trực tuyến cần sớm cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021


Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021


Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chủ trương mở rộng thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

BBT  
Bài viết trước:
Icon  Đề nghị báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021
Icon  Thông báo thay đổi địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Icon  Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Icon  Đề nghị báo cáo tổng kết 10 năm Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ
Icon  BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Icon  Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2020
Icon  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
Icon  Đề nghị báo cáo thống kê về tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế
Icon  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
Icon  Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" năm 2020
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC