Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532146
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
7/16/2021 9:22:23 AM     
Ngày 14/7/2021, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chương trình số 17-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và sự quyết tâm cao, sáng tạo trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiệnNghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triểnđịa phương, đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Việc cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải sát với tình hình thực tế của địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững; Việc tổ chức thực hiệnNghị quyết Đại hội XIIIcủa Đảngphải gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh (Chương trình số 03-CTr/TU, ngày 12-11-2020 của Tỉnh ủy) và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương./.

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030
Icon  Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo lương thực, thực phẩm trong dịch bệnh Covid 19
Icon  Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Icon  Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc.
Icon  Giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19
Icon  Không yêu cầu công dân phải cung cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân trong tất cả các giao dịch trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh từ ngày 19 tháng 7 năm 2021
Icon  Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Đảm bảo không để sót, lọt các trường hợp thuộc diện phải cách ly theo quy định vào địa bàn tỉnh
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
Icon  Tăng thời gian cách ly y tế lên 14 ngày đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về các địa phương
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC