Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764133
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Tổng kết, đánh giá công tác triển khai Đề án: “Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế
7/26/2021 8:40:02 AM     
Mục 4 Kế hoạch số 1528/KH-UBND ngày 13/5/2021 của Ủy ban nhân dân về triển khai Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 10/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổng kết, đánh giá công tác triển khai Đề án: “Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh” (ban hành kèm theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các sở, ngành; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành tổng kết, báo cáo đánh giá việc thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh” (ban hành kèm theo Quyết định số 453/QĐ-UBND) tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình (theo Đề cương, Phụ lục kèm theo).

Báo cáo tổng kết của quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/7/2021 để tổng hợp chung, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (các cơ quan, đơn vị gửi trước bản điện tử vào hộp thư: vanbanphapquystp@gmail.com).

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị trao đổi qua số điện thoại: 02603.863.625 (gặp đồng chí Bùi Thị Trang)./.

File kèm theo:............................................................................

Đề cương báo cáo.

Phụ lục 1.

Phụ lục 2.

Phòng Xây dựng, Kiểm tra và TDTHPL  
Bài viết trước:
Icon  Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Đề nghị báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021
Icon  Thông báo thay đổi địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Icon  Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Icon  Đề nghị báo cáo tổng kết 10 năm Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ
Icon  BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Icon  Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2020
Icon  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
Icon  Đề nghị báo cáo thống kê về tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế
Icon  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC