Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4771747
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
TỜ GẤP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1/23/2015 3:40:04 PM     

26 loại tờ gấp phổ biến pháp luật về thi đua, khen thưởng, hòa giải tại tòa án, tảo hôn...

21 loại tờ gấp phổ biến pháp luật về tham nhũng

20 loại tờ gấp về xử phạt vi phạm hành chính

10 loại tờ gáp phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm, hiv/aids và mua bán người

10 loại tờ gấp về quyền dân sự chính trị

Tờ gấp tìm hiểu Luật cư trú 1

Tờ gấp tìm hiểu Luật cư trú 2

Tờ gấp tìm hiểu các quy định về khai báo tạm vắng

Tờ gấp tìm hiểu các quy định về xóa đăng ký thường trú, tạm trú

Tờ gấp tìm hiểu các quy định về quản lý chất thải sinh hoạt 1

Tờ gấp tìm hiểu các quy định về quản lý chất thải sinh hoạt 2

Tờ gấp tìm hiểu các quy định về điều kiện đăng ký thường trú

Tờ gấp tìm hiểu các quy định về quyền, nghĩa vụ công dân về cư trú

Tờ gấp tìm hiểu các quy định về đăng ký tạm trú

Tờ gấp tìm hiểu các quy định về tách hộ

Tờ gấp tìm hiểu chế độ chính trị trong Hiến pháp năm 2013.

Tờ gấp tìm hiểu một số quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 2013.

Tờ gấp quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Tờ gấp quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai.

Tờ gấp quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

TBT  
Bài viết trước:
Icon  TẬP SAN TƯ PHÁP KON TUM
Icon  THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Icon  LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP
Icon  TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Icon  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1
Icon  VĂN PHÒNG SỞ TƯ PHÁP
Icon  PHÒNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ PHỎ BIẾN PHÁP LUẬT
Icon  THANH TRA SỞ
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC