Đăng nhập
Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3179647
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
TỜ GẤP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1/23/2015 3:40:04 PM     

Tờ gấp tìm hiểu chế độ chính trị trongHiến pháp năm 2013.

Tờ gấp tìm hiểu một số quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 2013.

Tờ gấp quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Tờ gấp quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai.

Tờ gấp quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

TBT  
Bài viết trước:
Icon  TẬP SAN TƯ PHÁP KON TUM
Icon  THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Icon  LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP
Icon  TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Icon  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1
Icon  VĂN PHÒNG SỞ TƯ PHÁP
Icon  PHÒNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
Icon  THANH TRA SỞ
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC