Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764470
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Thực hiện một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
8/16/2021 12:45:24 PM     
Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2857/UBND-NC về việc thực hiện một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Tại Văn bản này, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của ngành và địa phương:

1. Nâng cao trách nhiệm của người có tài sản, góp phần đảm bảo việc thông báo công khai về đấu giá được thực hiện theo đúng quy định pháp luật:

- Căn cứ quy định tại Điều 47 Luật Đấu giá tài sản tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình khi đưa tài sản ra bán đấu giá, đăng tải đầy đủ việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, giám sát chặt chẽ tổ chức đấu giá tài sản trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá sau khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, trong đó chú trọng kiểm tra việc đăng thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo đúng thời gian, nội dung quy định. Trường hợp phát hiện tổ chức đấu giá tài sản không đăng thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản thì người có tài sản có thể xem xét, yêu cầu hủy hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản.

- Khi tổ chức đấu giá theo thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 53 Luật Đấu giá tài sản cần đề nghị tổ chức đấu giá tài sản tiếp tục đăng thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của cuộc đấu giá, tối đa hóa lợi ích cho Nhà nước (việc thông báo công khai trên cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản hiện nay không mất chi phí).

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động đấu giá tài sản, đảm bảo việc không vi phạm các quy định của pháp luật.

2. Đối với việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thì phải căn cứ theo đúng các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, không đặt thêm các yêu cầu không có cơ sở, không cần thiết đối với Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản (như: Đấu giá viên, người đại diện theo pháp luật phải tốt nghiệp đại học một số ngành học đặc biệt, phải là Luật sư, có học vị thạc sỹ, tiến sỹ, tổ chức đấu giá tài sản phải thành lập chi nhánh và tổ chức cuộc đấu giá tại nhiều vùng miền khác nhau ...).

- Trong quá trình lựa chọn, người có tài sản cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm đã bị báo chí phản ánh và cơ quan có thẩm quyền xử lý nhất là hành vi không đăng thông báo công khai, thông báo công khai không đúng quy định việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

- Cần chú trọng việc đấu thầu để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Trường họp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo hình thức đấu thầu thì khuyến khích việc lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Đấu thầu theo các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

3. Về việc đặt thêm yêu cầu, điều kiện không có cơ sở đối với người tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan, người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản khi xây dựng phương án đấu giá không được đặt thêm yêu cầu, điều kiện không có cơ sở đối với người tham gia đấu giá làm hạn chế việc đăng ký tham gia đấu giá.

4. Nhằm hạn chế việc người tham gia đấu giá gặp khó khăn, cản trở trong quá trình mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Người có tài sản giám sát chặt chẽ … đảm bảo đúng bản chất của việc đấu giá tài sản, không để xảy ra tiêu cực, hạn chế người có nhu cầu tham gia đấu giá, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người đăng ký tham gia đấu giá, lợi ích của cá nhân, tổ chức và Nhà nước.

5. Về việc đấu giá tài sản theo lô:

- Thực hiện việc đấu giá tài sản trong đó có tài sản công theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích, bảo đảm tối đa hóa lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan. Tránh tình trạng gom chung nhiều tài sản thành một tài sản đấu giá duy nhất để bán theo lô, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất dẫn đến tài sản đấu giá có giá khởi điểm cao, không tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản để sử dụng tham gia đấu giá mà hướng đến nhóm người tham gia đấu giá nhất định, tiềm ẩn nguy cơ “đầu cơ”, trục lợi, gây thất thoát tài sản Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức có liên quan.

- Các cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị chủ trì việc tổ chức bán tài sản có liên quan khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đấu giá hoặc phê duyệt phương án đấu giá (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất) cần có phương án phù hợp, khả thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhiều người tham gia đấu giá, qua đó, phát huy hiệu quả của hình thức đấu giá tài sản, bảo đảm tối đa hóa lợi ích của Nhà nước trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công. Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra sai phạm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng thời, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan (Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, …) tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương. Trong đó, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với người có tài sản trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp cá nhân, tổ chức có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá ngoài quy định của pháp luật để xem xét, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. Định kỳ, đột xuất báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định./.

 

Quỳnh Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19
Icon  Công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng
Icon  Một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Icon  Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022
Icon  Tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách đáp ứng phòng chống dịch COVID-19
Icon  Quy định về cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19
Icon  Tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Icon  Chính phủ ban hành các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC