Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764468
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
8/16/2021 12:49:26 PM     
Ngày 16/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là khắc phục cơ bản tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật có liên quan; Đáp ứng cơ bản yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tạo điều kiện để doanh nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực của cán bộ, chuyên viên, cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thúc đẩy sự phát triển của tổ chức pháp chế trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về doanh nghiệp cho những người quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh và các đối tượng có liên quan khác.

Đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức và lĩnh vực hoạt động; Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệpnhỏ và vừa.

Nội dung Chương trình gồm: (a) Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó: xây dựng tài liệu phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;  duy trì, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; các quy hoạch, kế hoạch, chính sách của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp vừa và nhỏ; cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của tòa án; phán quyết của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp và các văn bản trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp; hướng dẫn Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên pháp luật; (b) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, cán bộ pháp chế của doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức pháp luật người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các cộng tác viên tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đó: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, cán bộ pháp chế của Doanh nghiệp; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các công tác viên tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phối hợp, hỗ trợ Bộ Tư pháp trong thực hiện các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021- 2025 được triển khai trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao:

Sở Tư pháp là đơn vị đầu mối phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chương trình; Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện. Kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc; tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ Chương trình này và chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Phối hợp Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đề nghị;  Bố trí người làm đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp chung.

Đề nghị TAND tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Liên minh Hợp tác xã, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh trên cơ sở Chương trình này và trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tổ chức hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh thực hiện quy định tại khoản 5 và hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện quy định tại khoản 7 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thực hiện quy định tại khoản 5 và hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện quy định tại khoản 7 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Thực hiện một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
Icon  Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19
Icon  Công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng
Icon  Một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Icon  Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022
Icon  Tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách đáp ứng phòng chống dịch COVID-19
Icon  Quy định về cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19
Icon  Tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC