Đăng nhập
Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4196936
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Ưu tiên coi phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu; tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh
8/19/2021 2:18:32 PM     
Đây là nội dung được nêu tại Thông báo số 228/TB-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2021.

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 đã được xác định tại Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI “lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2021”; Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021; Chương trình số 2697/CTrUBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021, vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó, ưu tiên coi phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu. Khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Tập trung tối đa nguồn lực, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phương châm “5K + vắcxin” và tăng cường ứng dụng công nghệ trong kiểm soát dịch bệnh; kiên quyết không để dịch lây lan trong cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ các chốt chống dịch tại địa phương. Tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tăng cường phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh, nhất là các cây trồng như Sâm Ngọc Linh, cây Mắc Ca, các loại cây ăn quả, cây dược liệu; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc Nhà nước hỗ trợ cây giống thực hiện các chỉ tiêu phát triển dược liệu và trồng rừng hiện nay để người dân nhận giống và triển khai gieo trồng, chăm sóc. Đẩy mạnh công tác trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán theo kế hoạch đã đề ra. Khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, quyết liệt xử lý dứt điểm bệnh khảm lá virus gây hại trên cây sắn và các ổ dịch viêm da nổi cục trâu, bò. - Chỉ đạo tập trung rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với từng tình huống thiên tai cụ thể có thể xảy ra trên từng địa bàn đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”, phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ huy công tác phòng chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến từng tình huống.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn. Thực 3 hiện nghiêm túc công tác tham mưu, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, quản lý tài sản công, xây dựng, quy hoạch, đất đai để đẩy nhanh tiến độ thi công; quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 các dự án do cơ quan, đơn vị mình làm chủ đầu tư./.

Quỳnh Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Icon  Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do Covid-19
Icon  Chính phủ khuyến khích địa phương ban hành thêm chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Icon  Rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
Icon  Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch COVID- 19 tại cơ quan, đơn vị
Icon  Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
Icon  Thực hiện một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
Icon  Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19
Icon  Công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng
Icon  Một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC