Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532080
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Một số nhiệm vụ, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh
8/20/2021 2:11:29 PM     
Ngày 20/8/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2948/UBND-KTTH về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật nhằm góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chủ quản trong quá trình phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách tại các đơn vị trực thuộc.  

3. Thực hiện nghiêm túc việc công khai các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, nhất là công khai các hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn và tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên; các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí sau khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý.

4. Chủ động sắp xếp nhiệm vụ trong phạm vi dự toán được giao trên tinh thần triệt để tiết kiệm, không phô trương hình thức, chống lãng phí, phù hợp với khả năng ngân sách được giao. Giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành, đi công tác nước ngoài. Cơ cấu, rà soát tổng quan các Đề án, chính sách ban hành để định hướng lại cho phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách địa phương.

5. Tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo chi đúng, đầy đủ cho các đối tượng thụ hưởng; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, khắc phục triệt để những sai phạm liên quan kết luận thanh tra, kiểm toán ngân sách nhà nước qua các năm.

6. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả đầu tư của các công trình dự án sau hoàn thành đưa vào sử dụng. Đẩy mạnh thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm đầu mối, tinh gọn theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017; thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

8. Căn cứ Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành, đơn vị, địa phương mình đảm bảo kịp thời theo thời gian quy định để triển khai thực hiện.

9. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dài hạn của tỉnh sau khi Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho giai đoạn mới.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19
Icon  Đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” trong phòng chống dịch COVID-19
Icon  Đẩy mạnh thông tin, truyền thông về lợi ích của việc tiêm vắc xin COVID-19
Icon  Không chia sẻ, bình luận hoặc tương tác với các trang thông tin, tài khoản trên nền tảng số có dấu hiệu đăng tải tin giả, thông tin vi phạm pháp luật
Icon  Ưu tiên coi phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu; tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Icon  Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do Covid-19
Icon  Chính phủ khuyến khích địa phương ban hành thêm chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Icon  Rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
Icon  Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch COVID- 19 tại cơ quan, đơn vị
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC