Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532048
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
8/23/2021 8:04:14 AM     
Ngày 20/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực; Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Tư pháp.

Các Ủy viên gồm: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Tài chính; Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Ngoại vụ; Ban Dân tộc; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Kon Tum; Văn phòng UBND tỉnh; Khoa học và Công nghệ; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh;  Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau đây: (a) Xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trên địa bàn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; (b) Đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản về cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; (c) Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách pháp luật tại địa phương; (d) Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương; (đ) Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại địa phương; thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn; (e) Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông về chính sách pháp luật; (g) Thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp giao.

Quyết định số 461/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 108/QĐ-UBND  ngày 05/3/2018./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Chính quyền địa phương tập trung sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật có quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch Covid-19
Icon  Một số nhiệm vụ, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19
Icon  Đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” trong phòng chống dịch COVID-19
Icon  Đẩy mạnh thông tin, truyền thông về lợi ích của việc tiêm vắc xin COVID-19
Icon  Không chia sẻ, bình luận hoặc tương tác với các trang thông tin, tài khoản trên nền tảng số có dấu hiệu đăng tải tin giả, thông tin vi phạm pháp luật
Icon  Ưu tiên coi phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu; tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Icon  Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do Covid-19
Icon  Chính phủ khuyến khích địa phương ban hành thêm chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC