Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532162
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Cắt giảm kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2021 của các cơ quan, đơn vị dự toán khối tỉnh.
8/23/2021 10:31:11 AM     
Ngày 20/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 760/QĐ-UBND về việc cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021 của các cơ quan, đơn vị dự toán khối tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021 của các cơ quan, đơn vị dự toán khối tỉnh để bổ sung dự phòng ngân sách tỉnh tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền là 23.374 triệu đồng; Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai thông báo, hạch toán giữ lại tại ngân sách tỉnh đối với số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm của các cơ quan, đơn vị dự toán khối tỉnh theo đúng quy định.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khối tỉnh có trách nhiệm thực hiện cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại của năm 2021 theo Quyết định này. Đồng thời, phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh hạch toán giữ lại ngân sách tỉnh theo quy định./.

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  Xem xét, ưu tiên tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Icon  Trạm y tế lưu động trực cấp cứu 24/7
Icon  Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính
Icon  Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà
Icon  Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Icon  Chính quyền địa phương tập trung sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật có quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch Covid-19
Icon  Một số nhiệm vụ, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19
Icon  Đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” trong phòng chống dịch COVID-19
Icon  Đẩy mạnh thông tin, truyền thông về lợi ích của việc tiêm vắc xin COVID-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC