Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532249
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định chi tiết nội dung được giao tại các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua
8/23/2021 3:28:45 PM     
Ngày 20/8/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 462/QĐ-UBND ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định chi tiết nội dung được giao tại các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua.

Theo đó, danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định chi tiết nội dung được giao tại các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua bao gồm:

(1) Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các Cụm công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

(2) Ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn.

(3) Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(4) Quy định về quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(5) Ban hành quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(6) Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

(7) Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(8) Quy định về thiết bị định vị, tuyến đường và thời gian vận chuyển đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường; chất thải nguy hại phải xử lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(9) Ban hành lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(10) Ban hành lộ trình thực hiện và chính sách hỗ trợ việc xây dựng, thu gom, xử lý tại chỗ nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình tại các đô thị, khu dân cư tập trung và khu dân cư không tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Quyết định yêu cầu cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành soạn thảo và trình ban hành đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Giao Sở Tư pháp theo dõi hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng văn bản trong danh mục; phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nội dung trên theo đúng quy định hiện hành./.

Hoa Huệ  
Bài viết trước:
Icon  Cắt giảm kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2021 của các cơ quan, đơn vị dự toán khối tỉnh.
Icon  Xem xét, ưu tiên tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Icon  Trạm y tế lưu động trực cấp cứu 24/7
Icon  Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính
Icon  Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà
Icon  Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Icon  Chính quyền địa phương tập trung sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật có quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch Covid-19
Icon  Một số nhiệm vụ, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19
Icon  Đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” trong phòng chống dịch COVID-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC