Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532193
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Rà soát các nhiệm vụ quan trọng còn tồn đọng, kéo dài
8/24/2021 2:09:02 PM     
Ngày 23/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 2294/UBND-KTTH về việc rà soát các nhiệm vụ quan trọng còn tồn đọng, kéo dài.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành, còn tồn đọng kéo dài, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, báo cáo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, có tính chất phức tạp, tồn đọng kéo dài nhưng chưa được xử lý, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 8 năm 2021.

Ngoài ra, ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các ngành, địa phương, tham mưu Tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các ngành, địa phương để xử lý theo quy định./.

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  Ủy quyền quyết định về chỉ tiêu và phê duyệt Đề án thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng III và hạng IV
Icon  Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh huy động sự tham gia của Nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc
Icon  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư
Icon  Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định chi tiết nội dung được giao tại các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua
Icon  Cắt giảm kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2021 của các cơ quan, đơn vị dự toán khối tỉnh.
Icon  Xem xét, ưu tiên tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Icon  Trạm y tế lưu động trực cấp cứu 24/7
Icon  Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính
Icon  Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà
Icon  Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC