Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764260
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý nghiêm túc trong quá trình thực thi công vụ
8/26/2021 1:41:38 PM     
Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 3025/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 281-TB/TU ngày 20/8/2021.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý nghiêm túc trong quá trình thực thi công vụ; kịp thời phê bình, chấn chỉnh những hành vi gây chậm trễ, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

2. Giao Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để có phương án điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2021.

3. Về bảo vệ thương hiệu, quản lý chất lượng Sâm Ngọc Linh Kon Tum: Giám đốc các Sở: Sở Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế; Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý nguồn giống, chất lượng, bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum tại Công văn số 2507/UBND-KTTH ngày 21 tháng 7 năm 2021 Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số257-TB/TU ngày 19 tháng 7 năm 2021; Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp triển khai công tác kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh (bao gồm mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác kiểm định chất lượng), hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 9 năm 2021.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát việc triển khai thực hiện Dự án trồng rừng nguyên liệu phục vụ nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum làm chủ đầu tư và Dự án đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu giấy Kon Tum giai đoạn 2000-2010 do Tổng Công ty Giấy Việt Nam làm chủ đầu tư (Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy miền Nam được ủy quyền thực hiện Dự án); trên cơ sở đó, xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp thu hồi đối với phần diện tích đất mà nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án để phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2021. Riêng Dự án trồng rừng nguyên liệu phục vụ nhà máy chế biến của Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 2566/TB-VP ngày 24 tháng 8 năm 2021./.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Quan tâm chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để các thế lực thù địch, phản động kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, cản trở công tác phòng, chống dịch
Icon  Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để khai giảng năm học 2021-2022 đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.
Icon  Bộ Y tế hướng dẫn cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em
Icon  Hướng dẫn tạm thời đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian chống dịch
Icon  Không tổ chức mít tinh, nhận hoa, tiếp khách nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp
Icon  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19
Icon  Thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả và miễn phí cho đối tượng tiêm chủng
Icon  Chế độ hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện 3 tại chỗ của doanh nghiệp
Icon  Hỗ trợ, miễn, giảm, giãn đóng học phí với học sinh khó khăn
Icon  Rà soát các nhiệm vụ quan trọng còn tồn đọng, kéo dài
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC