Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532090
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Nhà Ngục Kon Tum
8/31/2021 7:09:33 AM     
Ngày 27/8/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3064/KH-UBND Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Nhà Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2021).

Theo đó, Lễ kỷ niệm là dịp để ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường của những chiến sĩ Cộng sản tại Nhà Ngục Kon Tum nhằm chống chế độ lao tù của chính quyền thực dân Pháp; tri ân những chiến sĩ cộng sản đã từng bị giam cầm tại Nhà Ngục Kon Tum vì nghĩa lớn, đấu tranh chống lại chính sách tù đày, khổ sai của thực dân Pháp ở Kon Tum; Tuyên truyền ý nghĩa của cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Nhà Ngục Kon Tum nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, cũng cố niềm tin cho các tầng lớp Nhân dân và cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau vào con đường đấu tranh cách mạng do Đảng lãnh đạo; qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, của Đảng bộ tỉnh trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng, ý nghĩa; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình diễn biến dịch COVID-19./.

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  Hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong chống COVID-19
Icon  Giải pháp dạy học cho học sinh tiểu học trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Hỗ trợ khẩn cấp nơi ở cho người lang thang, cơ nhỡ, người không có chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
Icon  Rà soát, bãi bỏ văn bản do địa phương ban hành có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt trong phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Tuyên truyền giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021
Icon  Giới thiệu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid – 19 và một số quy định khác có liên quan
Icon  Hướng dẫn xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Icon  07 nhóm thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà
Icon  Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý nghiêm túc trong quá trình thực thi công vụ
Icon  Quan tâm chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để các thế lực thù địch, phản động kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, cản trở công tác phòng, chống dịch
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC