Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532057
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp
8/31/2021 7:11:26 AM     
Ngày 30/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3082/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, xác
định rõ công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả
hệ thống chính trị, gắn chặt công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn của từng
cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên phổ biến, quán triệt các chủ trương,
nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận; theo dõi, đôn đốc,
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các cấp, các ngành; bám địa bàn,
nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng, nguyện vọng của các
tầng lớp nhân dân, những vấn đề bức xúc, nảy sinh ở cơ sở và kịp thời báo cáo,
tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý. Đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp gắn với thực hiện “4 không” và Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho
đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách
công tác dân vận chính quyền. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng
đầu cơ quan trong công tác dân vận; xây dựng, thực hiện tốt Quy chế và tổ chức
đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp, thủ trưởng các Sở, ban ngành
với Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tăng cường tiếp công dân, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng pháp luật, kịp thời, có tình có lý ngay từ đầu, tăng cường công tác đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết ngay từ cơ sở, không để dân bức xúc khiếu kiện vượt cấp; trong quá trình đối thoại phải kiên trì vận động, thuyết phục, công dân chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra nhân dân, hòa giải ở cơ sở; không để phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương do không tổ chức đối thoại với công dân để xảy ra các vụ việc khiếu kiện phức tạp và trách nhiệm của các cá nhân có sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính và minh bạch quy trình thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; thường xuyên rà soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước các cấp.

Thường xuyên phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm sát cơ sở, phù hợp với từng đối tượng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, nêu cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết ở người, viêm da nổi cục ở trâu bò; tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum...

Quỳnh Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Nhà Ngục Kon Tum
Icon  Hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong chống COVID-19
Icon  Giải pháp dạy học cho học sinh tiểu học trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Hỗ trợ khẩn cấp nơi ở cho người lang thang, cơ nhỡ, người không có chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
Icon  Rà soát, bãi bỏ văn bản do địa phương ban hành có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt trong phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Tuyên truyền giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021
Icon  Giới thiệu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid – 19 và một số quy định khác có liên quan
Icon  Hướng dẫn xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Icon  07 nhóm thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà
Icon  Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý nghiêm túc trong quá trình thực thi công vụ
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC