Đăng nhập
Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3179745
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh
9/14/2021 10:59:11 AM     
Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 3272/KH-UBND về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể:

1. Nội dung: Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần chú trọng phổ biến theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung phổ biến những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính, bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới; hải đảo; xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh Covid-19 ... Kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; góp phần củng cổ niềm tin, tạo đồng thuận trong xã hội.

2. Hình thức: Căn cứ tình hình, kết quả phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong từng giai đoạn; điều kiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động lựa chọn các hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động như sau:

- Tăng cường phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong đó, chú trọng phổ biến pháp luật trên báo, đài; Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; hệ thống loa truyền thanh cơ sở; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến ...

- Tổ chức đối thoại chính sách; tư vấn pháp luật trực tiếp; thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường chính, các tổ dân phố, cụm dân cư và các hình thức khác phù hợp.

- Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy định; gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

3. Khẩu hiệu: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật năm 2021 (có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh từ ngày 10 tháng 9 năm 2021).

4. Thời gian: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, trong đó 02 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11/2021, tuần lễ cao điểm từ ngày 01/11/2021 đến ngày 09/11/2021. Trong tháng cao điểm khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật./.

Quỳnh Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử
Icon  06 đối tượng cần thận trọng khi tiêm chủng vắc xin Covid-19
Icon  Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua phòng, chống và chiến thắng COVID-19
Icon  Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống "bình thường mới"
Icon  Thực hiện xét nghiệm tầm soát với tất cả các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở... đến cơ sở khám, chữa bệnh hoặc tại cộng đồng
Icon  Yêu cầu chung đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19
Icon  Đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030
Icon  Ưu tiên hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học trực tuyến
Icon  Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC