Đăng nhập
Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4197038
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Khẩn trương tổ chức tiếp nhận công dân tỉnh Kon Tum đang sinh sống, lao động, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam trở về địa phương
9/21/2021 7:02:51 AM     
Ngày 20/9/2021, UBND tỉnh Kon Tum có Công văn số 3367/UBND-KTTH Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 301- TB/TU ngày 17/9/2021.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

- Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, gắn với quản lý và tổ chức thực hiện nghiêm quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, khoa học.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tổ chức tiếp nhận công dân tỉnh Kon Tum đang sinh sống, lao động, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam trở về địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực tế của địa phương.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc và động viên kịp thời lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan có phương án hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu đến địa bàn tỉnh để nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực tế của địa phương.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường công tác quản lý; chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp nhận người dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam
Icon  Tăng cường quản lý chất thải phát sinh trong hoạt động phòng, chống dịch
Icon  Tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum
Icon  Lập danh sách cử lực lượng công chức, viên chức là đoàn viên thanh niên tăng cường, hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát Sao Mai
Icon  Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử
Icon  06 đối tượng cần thận trọng khi tiêm chủng vắc xin Covid-19
Icon  Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua phòng, chống và chiến thắng COVID-19
Icon  Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống "bình thường mới"
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC