Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4177054
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch Covid -19
9/21/2021 3:37:55 PM     
Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 3383/UBND-KTHT về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch Covid -19.

Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid -19, bảo đảm hiệu quả của công tác đấu thầu, thực hiện Công văn số 5680/BKHĐT-ĐT ngày 26/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch Covid -19, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư, bên mời thầu tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi.Trường hợp tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt hình thức đấu thầu rộng rãi không qua mạng thì cần xem xét, khuyến khích áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng để tạo thuận lợi cho các nhà thầu tham gia dự thầu, đồng thời tuân thủ Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả.

2. Trong quá trình thực hiện,trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư)để xem xét, giải quyết theo quy định./.

Quỳnh Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Khẩn trương tổ chức tiếp nhận công dân tỉnh Kon Tum đang sinh sống, lao động, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam trở về địa phương
Icon  Tăng cường công tác quản lý; chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp nhận người dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam
Icon  Tăng cường quản lý chất thải phát sinh trong hoạt động phòng, chống dịch
Icon  Tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum
Icon  Lập danh sách cử lực lượng công chức, viên chức là đoàn viên thanh niên tăng cường, hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát Sao Mai
Icon  Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử
Icon  06 đối tượng cần thận trọng khi tiêm chủng vắc xin Covid-19
Icon  Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua phòng, chống và chiến thắng COVID-19
Icon  Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC