Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764338
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11/4/2021 12:53:32 PM     
Ngày 03/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 569/QĐUBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh có tổng số 733 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó, cấp tỉnh: 583 thủ tục; cấp  huyện: 126 thủ tục; cấp xã: 24 thủ tục.

UBND tỉnh giao các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bưu điện tỉnh Kon Tum có trách nhiệm tổ chức niêm yết Danh mục này tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum./.

Quyết định số 569/QĐ-UBND.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Phòng ngừa tai nạn lao động kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc
Icon  Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phòng, chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19
Icon  Hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người đến/về từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau
Icon  Triển khai chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Phê duyệt 13.222 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025
Icon  Từ năm 2022, điều chỉnh giá xăng dầu 10 ngày một lần
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Bảo đảm nguyên tắc lợi ích hài hòa - rủi ro chia sẻ giữa Nhà nước và doanh nghiệp; tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19
Icon  Kịp thời miễn nhiệm, thay thế cán bộ mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm
Icon  Hướng dẫn tạm thời cách ly, xét nghiệm, di chuyển đảm bảo phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC