Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764221
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
11/4/2021 1:04:08 PM     
Ngày 03/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ký ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021.

Theo đó,

1. Phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Kon Tum (tại địa chỉ https://dichvucong.kontum.gov.vn), cụ thể:

- Phê duyệt 74 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh (mức độ 3: 04 dịch vụ; mức độ 4: 70 dịch vụ). Trong đó đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, gồm: phê duyệt mới là 61 dịch vụ; nâng cấp từ mức độ 3 thành mức độ 4 là 09 dịch vụ.

- Phê duyệt 24 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện. Trong đó, gồm: phê duyệt mới là 18 dịch vụ; nâng cấp từ mức độ 3 thành mức độ 4 là 06 dịch vụ.

- Phê duyệt mới 04 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (chung 02 cấp tỉnh và cấp huyện).

- Phê duyệt mới 07 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp xã.

- Bãi bỏ 04 dịch vụ công trực tuyến.

2. Phê duyệt Danh mục gồm 89 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn), cụ thể:

- Tích hợp, cung cấp 64 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh (mức độ 3: 01 dịch vụ; mức độ 4: 63 dịch vụ).

- Tích hợp, cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp huyện.

- Tích hợp, cung cấp 07 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp xã.

3. UBND tỉnh giao:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này, thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đúng tiến độ, chất lượng theo quy định; thực hiện thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính trên nền tảng thanh toán của Cổng dịch vụ công Quốc gia; tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Viễn thông Kon Tum thực hiện việc kiểm thử, cập nhật, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định./.

Quyết định số 571/QĐ-UBND.

Danh mục tích hợp trên cổng DVC tỉnh.

Danh mục tích hợp trên cổng DVC Quốc gia.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Phòng ngừa tai nạn lao động kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc
Icon  Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phòng, chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19
Icon  Hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người đến/về từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau
Icon  Triển khai chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Phê duyệt 13.222 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025
Icon  Từ năm 2022, điều chỉnh giá xăng dầu 10 ngày một lần
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Icon  Bảo đảm nguyên tắc lợi ích hài hòa - rủi ro chia sẻ giữa Nhà nước và doanh nghiệp; tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19
Icon  Kịp thời miễn nhiệm, thay thế cán bộ mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC