Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763785
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức có các hành vi chậm trễ, tiêu cực, tự yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định pháp luật gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính
12/8/2021 12:55:24 PM     
Ngày 06/12/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 8899/VPCP-KSTT về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo:

1. Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

2. Tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm việc quản lý, vận hành theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cũng như tạo thuận lợi trong việc thao tác, xử lý nghiệp vụ của cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

3. Đẩy mạnh việc chứng thực và sử dụng bản sao điện tử từ bản chính; chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động, của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

4. Xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có các hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, tự yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định pháp luật gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

5. Văn phòng Chính phủ tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện Cổng Dịch vụ công Quốc gia bảo đảm việc quản lý, vận hành theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại các bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hướng dẫn việc tích hợp, chia sẻ, đồng bộ các thông tin, dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia với các Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh./.

Quỳnh Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Bổ sung nhiệm vụ cho công chức làm việc tại Bộ phận một cửa
Icon  Hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021
Icon  Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2
Icon  Tiêm liều bổ sung vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng
Icon  Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường công tác truyền thông về lợi ích, tính an toàn của vaccine và những tác dụng không mong muốn có thể xảy ra sau khi tiêm để người dân hiểu rõ, hiểu đúng, tránh hoang mang
Icon  Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, không gây ách tắc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh
Icon  Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường rà soát công tác tiêm vắc xin; quản lý, điều trị người bị nhiễm COVID-19
Icon  Tăng cường rà soát công tác tiêm vắc xin; quản lý, điều trị người bị nhiễm COVID-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC