Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764455
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
12/22/2021 12:59:37 PM     
Ngày 20/12/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 4492/KH-UBND về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022.

Mục tiêu chung nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh được tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

Cụ thể, 30% sở, ban, ngành cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện được kiểm tra cải cách hành chính; 100% nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành đúng tiến độ; 100% lãnh đạo cấp sở, cấp phòng thuộc, trực thuộc sở và cấp phòng thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng quy định; 100% văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành trong năm  được triển khai kịp thời; 100% văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp phát hiện qua rà soát, kiểm tra được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý…

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện bao gồm: (1) Cải cách thể chế; (2) Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; (3) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; (4) Cải cách chế độ công vụ; (5) Cải cách tài chính công; (6) Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số; (7) Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền cải cách hành chính.

Đồng thời, giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã phân công cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý…./.

Quỳnh Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron
Icon  Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại
Icon  06 trường hợp đảng viên được miễn, không xử lý hoặc chưa xem xét, xử lý kỷ luật
Icon  Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh
Icon  Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh
Icon  Bộ Y tế hướng dẫn cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19
Icon  Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định 20 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tổng số giờ làm thêm của người lao động trong năm tối đa 300 giờ
Icon  Tiếp tục triển khai công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC