Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764199
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
1/11/2022 12:53:34 PM     
Ngày 07/01/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 62/KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022.

Mục đích, yêu cầu đề ra là nhằm thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các nội dung về công tác cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân; tạo sự quan tâm, góp ý và giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nội dung thông tin, tuyên truyền phải rõ ràng, chuẩn xác; phải tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính với các cơ quan thông tấn, báo chí về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính… làm cơ sở để các đơn vị, địa phương biết, đề ra giải pháp khắc phục.

Một trong những nội dung nổi bật trong triển khai thực hiện là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, tập trung vào các nội dung trọng tâm về công tác cải cách hành chính, đó là: về tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội; về thực hiện cải cách chế độ công vụ, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài; về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Công khai, công bố, thông tin kịp thời bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn hóa và công bố. Tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc thông qua liên kết trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (http://chinhphu.vn), Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum (https://www.kontum.gov.vn) và Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum (https://dichvucong.kontum.gov.vn).

Hình thức triển khai là đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; Lồng ghép nội dung cải cách hành chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp thông qua các lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng các chức danh công chức cấp xã...

Đối với người dân và doanh nghiệp, chú trọng các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp; Việc tiện ích của việc gửi hồ sơ và nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4…; việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được thực hiện trực tiếp qua số điện thoại đường dây nóng và trên Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hình thức triển khai là thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và Cổng thông tin điện tử tỉnh; Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính…

Một nội dung tổ chức thực hiện khác nữa là đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các đơn vị để người dân, doanh nghiệp hiểu, thực hiện thông qua duy trì, nâng cao chương trình, chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính; thực hiện các phóng sự, tin bài về hoạt động cải cách hành chính của các cơ quan; kịp thời đưa tin, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt và phê phán những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu nhân dân...

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2022
Icon  Trong năm 2022, dự kiến xây dựng, sửa đổi 15 Luật và 41 Nghị định
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021
Icon  Bộ Tư pháp ban hành chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2022
Icon  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới theo Quyết định số 2232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Quy định thẩm quyền kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Icon  Kế hoạch triển khai công tác pháp chế; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Icon  Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC