Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764139
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Thông báo công khai dự kiến chuyển đổi chức vụ đối với công chức
2/22/2022 2:56:04 PM     

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-UBND, ngày 19/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại một số tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp và Đề án số 40/ĐA-STP, ngày 11/11/2021 của Sở Tư pháp về việc sắp xếp lại các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp;

Thực hiện Kết luận của Đảng ủy Sở tại Công văn số 270-CV/ĐU, ngày 15/02/2022 về việc trao đổi ý kiến về công tác cán bộ;

Ngày 22/02/2022, Lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức họp lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Phòng Xây dựng, kiểm tra và Phổ biến pháp luật.

Sở Tư pháp thông báo đến các đơn vị các vị trí dự kiến chuyển đổi chức vụ, cụ thể như sau:

1. Chuyển đổi chức vụ ông Vũ Quốc Thịnh - Trưởng phòng, Phòng Xây dựng kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật thành Trưởng phòng, Phòng Xây dựng kiểm tra và Phổ biến pháp luật.

2. Chuyển đổi chức vụ ông Nguyễn Xuân Viễn - Phó Trưởng phòng, phòng Xây dựng kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật thành Phó Trưởng phòng, Phòng Xây dựng kiểm tra và Phổ biến pháp luật.

3. Chuyển đổi chức vụ bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Phó Trưởng phòng, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thành Phó Trưởng phòng, Phòng Xây dựng kiểm tra và Phổ biến pháp luật.

4. Chuyển đổi chức vụ bà Nguyễn Thị Lệ Quỳnh - Phó Trưởng phòng, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thành Phó Trưởng phòng, Phòng Xây dựng kiểm tra và Phổ biến pháp luật.

Sở Tư pháp thông báo đến các đơn vị và cá nhân có liên quan được biết./.

BBT  
Bài viết trước:
Icon  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2022
Icon  Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Kon Tum
Icon  Tổng kết, đánh giá công tác triển khai Đề án: “Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế
Icon  Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Đề nghị báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021
Icon  Thông báo thay đổi địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Icon  Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Icon  Đề nghị báo cáo tổng kết 10 năm Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ
Icon  BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Icon  Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2020
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC