Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763670
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Phê duyệt Phương án và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh
3/4/2022 3:33:45 PM     
Ngày 28/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phê duyệt Phương án và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi thực hiện thí điểm: Thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh đối với 23 thủ tục hành chính, trong đó, cấp tỉnh: 19 thủ tục; cấp huyện: 04 thủ tục.

2. Địa điểm thực hiện:

- Đối với 19 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 03 cấp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Một cửa cấp huyện; Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Đối với 04 thủ tục hành chính cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 02 cấp: Bộ phận Một cửa cấp huyện; Bộ phận Một cửa cấp xã.

3. Thời gian thực hiện thí điểm 06 tháng: Từ tháng 3 năm 2022 (Sau khi có văn bản hướng dẫn và thông báo triển khai chính thức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).

UBND tỉnh giao các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm tổ chức niêm yết Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, Cổng thông tin điện tử tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
Icon  Chỉ thị về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Icon  Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Icon  Triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2022 về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính
Icon  Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Icon  Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước chi cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số
Icon  Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến
Icon  Công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Icon  Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022
Icon  Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC