Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763775
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon TumKế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3/8/2022 10:33:54 AM     
Ngày 08 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 641/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nhằm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành Trung ương có quy định về thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện những nội dung bất cập trong thực tế, đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính có liên quan cho phù hợp.

Đồng thời, rà soát các thủ tục hành chính được ban hành trong văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời phát hiện các thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tế. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ (nếu có) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. Rà soát các thủ tục hành chính đã được công bố, chuẩn hóa thực hiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo các điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và thanh toán trực tuyến nhằm đáp ứng, hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ phạm vi, phương thức rà roát, đánh giá cụ thể như sau:

1. Phạm vi rà soát, đánh giá

- Tập trung rà soát các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các thủ tục hành chính có tần suất thực hiện lớn liên quan đến người dân và doanh nghiệp. 

- Tập trung rà soát các thủ tục hành chinh liên quan đến chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vương mắc trong quá trình thực hiện.

- Tập trung rà soát những thủ tục hành chính có vướng mắc, bất cập trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị theo hướng: Xác định rõ cơ quan, đơn vị đầu mối chủ trì; phân định minh bạch, cụ thể quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đầu mối và các cơ quan, đơn vị phối hợp nhằm giải quyết các bất cập do quy định chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình thực hiện; phân định rõ thời gian thực hiện, giải quyết của từng cơ quan, đơn vị liên quan.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, nếu phát hiện thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân mà chưa có trong Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

2. Nội dung rà soát, đánh giá: Thực hiện theo Điều 24, 25, 26, 27, 28 của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Kế hoạch kiểm tra công tác bồi thường nhà nước năm 2022
Icon  Hướng dẫn theo dõi sức khỏe trẻ dưới 5 tuổi mắc COVID-19 tại nhà
Icon  Phê duyệt Phương án và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
Icon  Chỉ thị về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Icon  Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Icon  Triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2022 về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính
Icon  Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Icon  Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước chi cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số
Icon  Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC