Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4772060
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá Quyền sử dụng 24 lô (thửa) đất ở tại huyện Ngọc Hồi
3/15/2022 1:06:40 PM     

Điều chỉnh thời gian đấu giá theo niêm yết số 37/NY-ĐGTS ngày 25/02/2022, cụ thể như sau:

+ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 08 giờ ngày 30/3/2022 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum và Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

+ Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 08 giờ, ngày 30/3/2022 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum.

+ Thời gian, địa điểm tổ chức các cuộc đấu giá: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 02/4/2022. Tại Hội trường chung Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi.

+ Khách hàng nộp tiền đặt trước ngày 28, 29/3/2022 đến 08 giờ ngày 30/3/2022.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, đề nghị các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản (có nhu cầu mua tài sản) đến tại Trung tâm làm thủ tục đăng ký mua tài sản vào thời gian điều chỉnh trên. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) số điện thoại: 0260.3911.069./.

Thông báo số 61/TB-ĐGTS.

BBT  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo công khai dự kiến chuyển đổi chức vụ đối với công chức
Icon  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2022
Icon  Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Kon Tum
Icon  Tổng kết, đánh giá công tác triển khai Đề án: “Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế
Icon  Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Đề nghị báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021
Icon  Thông báo thay đổi địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Icon  Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Icon  Đề nghị báo cáo tổng kết 10 năm Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ
Icon  BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC