Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764482
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công
6/3/2022 12:14:30 PM     
Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1179/QĐ-BTP về Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) tham gia tố tụng thành công.

Theo đó, nguyên tắc chung xác định vụ việc TGPL thành công là vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công phải là vụ việc TGPL kết thúc; thực hiện TGPL trong vụ việc mà quan điểm của người thực hiện TGPL khác với quan điểm của một trong các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và được chấp nhận một phần hoặc toàn bộ theo hướng có lợi cho người được TGPL trên cơ sở quy định pháp luật.

Về các tiêu chí cụ thể xác định vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công, bao gồm: (i) Tiêu chí xác định vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công trong lĩnh vực hình sự: Vụ việc mà quan điểm bảo vệ quyền và lợi tích hợp pháp của người thực hiện TGPL được Tòa án chấp nhận theo hướng có lợi cho người được TGPL trong vụ án hình sự: 19 tiêu chí; (ii) Tiêu chí xác định vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công trong lĩnh vực dân sự: Vụ việc mà quan điểm bảo vệ quyền và lợi tích hợp pháp của người thực hiện TGPL được Tòa án chấp nhận theo hướng có lợi cho người được TGPL trong vụ việc dân sự: 07 tiêu chí; (iii) Tiêu chí xác định vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công trong lĩnh vực hành chính: Vụ việc mà quan điểm bảo vệ quyền và lợi tích hợp pháp của người thực hiện TGPL được Tòa án chấp nhận theo hướng có lợi cho người được TGPL trong vụ án hành chính: 04 tiêu chí.

Quyết định giao Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức thực hiện TGPL trong phạm vi địa phương; tổng hợp và gửi báo cáo vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công của các tổ chức thực hiện TGPL về Cục TGPL.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hoa Huệ  
Bài viết trước:
Icon  Ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân
Icon  Tiếp tục tăng cường công tác về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh vào ngày 10/6/2022
Icon  Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2025
Icon  Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025
Icon  Hướng dẫn báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022
Icon  Thăm, tặng quà cho đoàn viên công đoàn nhân dịp tháng công nhân.
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện 10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  Hướng dẫn triển khai công tác hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC