Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763941
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
6/10/2022 10:13:54 AM     
Sáng ngày 04 tháng 6 năm 2022, tại Hội trường Sở Tư pháp, Tầng 4, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Quang cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội Chi bộ 5 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025 có mặt 06/06 Đảng viên của Chi bộ 5. Đại hội cũng có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Y Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp.

Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2020 - 2022. Các báo cáo trình Đại hội tập trung đánh giá toàn diện những ưu điểm, kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III Chi bộ 5 trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng thời, Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022 -2025 với một số chỉ tiêu cụ thể như trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên không có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; 100% đảng viên, công chức tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng…

Đồng chí Y Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Sở tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2022 - 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Y Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của Chi bộ 5 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao về công tác chuyên môn, công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí đề nghị Chi bộ 5 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Chi bộ 5, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong đó, chú trọng tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 5 khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 5, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó, đồng chí Vũ Quốc Thịnh tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Nguyễn Thị Kim Xuân được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra./.

Hoa Huệ  
Bài viết trước:
Icon  Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công
Icon  Ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân
Icon  Tiếp tục tăng cường công tác về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh vào ngày 10/6/2022
Icon  Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2025
Icon  Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025
Icon  Hướng dẫn báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022
Icon  Thăm, tặng quà cho đoàn viên công đoàn nhân dịp tháng công nhân.
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện 10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC