Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764067
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp
6/12/2022 11:03:05 AM     
Ngày 06/6/2022, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 347/TTLLTPQG -HCTH về việc hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp.

Công văn nêu rõ, để góp phần đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ về lý lịch tư pháp, giảm tải khối lượng công việc cho cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hướng dẫn nghiệp vụ một số nội dung trong công tác tra cứu xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp và công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cụ thể như sau:

1. Về hồ sơ đề nghị tra cứu, xác minh để cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Hiện nay, để gửi hồ sơ yêu cầu tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp qua Phần mềm hỗ trợ, tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp (theo Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 về phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp giữa Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp và Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Bộ Công an), Sở Tư pháp phải quét (scan) gửi kèm theo 3 loại giấy tờ như sau: (1) Phiếu xác minh thông tin lý lịch tư pháp; (2) Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp; (3) Giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu). Tuy nhiên, sau khi rà soát, nội dung tại Phiếu xác minh thông tin lý lịch tư pháp đã số hóa đầy đủ thành bản điện tử (file excel) đáp ứng được việc tra cứu, xác minh của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ. Vì vậy, kể từ ngày nhận được công văn này, Sở Tư pháp có thể không phải quét (scan) bản giấy Phiếu xác  minh thông tin lý lịch tư pháp gửi kèm theo hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp lên Phần mềm nêu trên.

2. Về phân quyền kiểm tra, phê duyệt thông tin lý lịch tư pháp được tạo lập tại Sở Tư pháp

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2013/TT-BTP ngày 06/02/2013 về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm “Phân cấp quyền tiếp nhận, kiểm tra, phân loại thông tin, lập Lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp, quyền khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp”; đồng thời người làm công tác lý lịch tư pháp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 06 nêu trên. Như vậy, trên cơ sở hoạt động cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện trên Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung với nhiều tính năng kiểm soát người dùng, Giám đốc Sở Tư pháp có thể phân quyền cho người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tự kiểm tra, phê duyệt thông tin đã được xử lý và chịutrách nhiệm về chất lượng của thông tin./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Icon  Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công
Icon  Ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân
Icon  Tiếp tục tăng cường công tác về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh vào ngày 10/6/2022
Icon  Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2025
Icon  Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025
Icon  Hướng dẫn báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022
Icon  Thăm, tặng quà cho đoàn viên công đoàn nhân dịp tháng công nhân.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC