Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763907
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Bộ Tư pháp chỉ đạo nắm bắt tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
6/12/2022 11:04:43 AM     
Ngày 07 tháng 6 năm 2022, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1853/BTP-PBGDPL về việc nắm bắt tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Công văn nêu rõ, để nắm bắt tình hình thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Rà soát, tập hợp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác PBGDPL (đối các bộ, ngành, tổ chức ở trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) để Bộ Tư pháp kịp thời nắm bắt và có giải pháp tháo gỡ, khắc phục.

2. Để phục vụ Phiên họp sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, đề nghị trong Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 của các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung đánh giá nội dung về công tác PBGDPL, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý: Kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân; đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022; kiến nghị đối với Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương và gửi về Bộ Tư pháp theo đúng thời hạn quy định tại công văn về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 06 tháng cuối năm 2022./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp
Icon  Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Icon  Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công
Icon  Ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân
Icon  Tiếp tục tăng cường công tác về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh vào ngày 10/6/2022
Icon  Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2025
Icon  Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025
Icon  Hướng dẫn báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC