Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763831
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
6/12/2022 11:05:47 AM     
Ngày 08 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 1753/UBND-NC về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương tổ chức triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể:

1. Xây dựng, đăng tải các tin bài, phóng sự; biên tập lại, phát hành hoặc đăng tải các sản phẩm truyền thông của các cơ quan ở trung ương, ở tỉnh về kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; những sáng kiến, mô hình, cách làm hay, hiệu quả, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác này trên Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị và địa phương, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội...

2. Tổng kết 10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Về mốc thời gian thông tin, số liệu tổng kết: Tính từ tháng 01 năm 2013 đến hết tháng 6 năm 2021.

- Nội dung báo cáo tổng kết: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; tình hình quán triệt, phổ biến tại cơ quan, đơn vị, địa phương; Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kết quả tổ chức các hoạt động Phổ biến, giáo dục pháp luật: Nội dung, hình thức, Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù quy định tại Mục 2 Chương II Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường; Triển khai các chương trình, đề án về Phổ biến, giáo dục pháp luật mà cơ quan, đơn vị và địa phương đang triển khai; hiệu quả của việc thực hiện các Chương trình, Đề án…

- Hình thức tổng kết: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, điều kiện cụ thể, chủ động tổ chức tổng kết bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả (thông qua báo cáo, tổ chức hội nghị hoặc hình thức khác).

- Báo cáo kết quả tổng kết: Các cơ quan, đơn vị và địa phương gửi báo cáo kết quả về Sở Tư pháp.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc, hoặc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu) biết, chỉ đạo.

Đồng thời, giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai chỉ đạo này. Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Tư pháp chỉ đạo nắm bắt tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Icon  Hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp
Icon  Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Icon  Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công
Icon  Ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân
Icon  Tiếp tục tăng cường công tác về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh vào ngày 10/6/2022
Icon  Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2025
Icon  Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC